Koulutuksen rakenne ja sisältö

Uusperheneuvojakoulutus on ammatillinen erikoistumiskoulutus, joka sisältää 22 päivää kontaktiopetusta sekä itsenäistä etäopiskelua . Koulutuksen laajuus opintopisteissä on 30 op. Prosessikoulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja se on mahdollista suorittaa työn ohella. Opiskelijoilla on koulutuksen aikana käytössä Opintokeskus Siviksen tarjoama sähköinen oppimisympäristö.

Koulutus sisältää uusperheisiin liittyviä tutkimus- ja asiantuntijaluentoja sekä menetelmäopintoja.

Asiantuntijaluennot pohjautuvat Suomessa ja maailmalla tehtyihin tutkimuksiin ja kouluttajien laajoihin kokemuksiin uusperheterapia- ja neuvontatyöstä. Luentojen aiheena ovat mm. juridinen, biologinen, sosiaalinen ja psykologinen vanhemmuus, lapsen ja nuoren asema uusperheessä, uusperheen verkosto, perheen monimuotoisuus, parisuhteen ja menneisyyden vaikutus uusperheessä.

Menetelmäopintoihin kuuluvat muun muassa sukupuun käyttö perhetyössä, Parisuhteen Palikat-menetelmä sekä valokuvien ja symboliesineiden käyttö asiakastyössä. Koulutuksessa käytetään myös psykodraaman ja sosiodraaman oppimisprosesseja ohjaavia menetelmiä.

Koulutuksessa on 10 lähijaksoa, jotka jakautuvat seuraavasti:

Lähijaksot 1-10

  1. Minä ammattilaisena to-pe 20.-21.8.2020
  2. Vanhemmuus to-pe 10.-11.9.2020
  3. Up-neuvojan työkalupakki to-pe 22.-23.10.2020 (huom! etäjakso)
  4. Parisuhde uusperheessä to-pe 19.-20.11.2020
  5. Uusperhe perheenä to-pe 10.-11.12.2020
  6. Psykodraamajakso ke-pe 20.-22.1.2021 (huom! kolmen päivän intensiivijakso)
  7. Lapsi uusperheessä to-pe 11.-12.2.2021
  8. Perheiden moninaisuus to-pe 18.-19.3.2021 (huom! etäjakso)
  9. Menneisyys to-pe 22.-23.4.2021
  10. Päätösjakso ke-pe 19.-21.5.2021 (huom! kolmen päivän intensiivijakso)

Toivomme, että pystyisit olemaan paikalla kaikki koulutuksen lähijaksot. Kaikki opiskelijat suorittavat etänä jaksot 3 ja 8. Muita jaksoja koskevat etäosallistumiset tulee sopia erikseen kouluttajien kanssa. Ottakaa tässä tapauksessa yhteyttä koulutussihteeriin ennen opintojen alkamista.

Lähipäivien lisäksi koulutus sisältää itsenäistä etäopiskelua verkko-oppimisympäristössä, teorian lukemista sekä kirjoitustyötä.

Huomioithan, että mikäli kohdallesi osuu poissaolo sosio- tai psykodraamajaksoille tulee poissaolo korvata omakustanteisesti joko jakson opettajan kanssa tai sovitusti toisen psykodraamaohjaajan kanssa.