Kurkistus SUPLI:n toimintaan

Olin syksyllä harjoittelussa Suomen Uusperheiden Liitossa. Opiskelen sosionomiksi Turun ammattikorkeakoulussa, ja tämä harjoitteluni SUPLI:ssa oli teemaltaan hallinnollinen.

Harjoittelukokemus on ollut antoisa – eikä vähiten SUPLIssa työskentelevien rautaisten, mutta hyvin humaanien ammattilaisten vuoksi. SUPLI:n työtapa on tiimihenkinen ja ketterä, ennakkoluuloton ja avarakatseinen, ja koin heti oloni kotoisaksi. Harjoitteluni myötä olen saanut syvyyttä aiempaan tietooni uusperheistä. Olen saanut olla mukana monenlaisissa tilaisuuksissa, kuten liiton vuosikokouksessa, RAY:n seurannan ja arvioinnin koulutuspäivässä sekä uusperheneuvojien kehityshankkeiden esittelytilaisuudessa.

Tein suuren oivalluksen harjoitteluni aikana: ymmärsin koulutuksen merkityksen yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja edunvalvontatyössä entistä laajemmin. Helposti sitä ajattelee, että yhteiskunnallinen vaikuttaminen on medianäkyvyyttä ja barrikadeille nousemista, mutta SUPLI:ssa ymmärsin, miten suuri merkitys tiedon jakamisella, ammattilaisten kouluttamisella ja pitkäjänteisellä verkostotyöllä on. Oli erityisen hienoa päästä mukaan koulutuksensa päättävien uusien uusperheneuvojien valmistumistilaisuuteen, jossa he esittelivät moninaiset, suurella innolla ja ammattitaidolla tekemänsä kehittämishankkeet. Oli vaikuttavaa nähdä se innostus ja koulutuksesta saatu tietotaito, jonka nämä ammattilaiset tulisivat viemään osaksi omia työympäristöjään ja asiakaskuntiaan.

Harjoitteluni SUPLI:ssa lisäsi myös ymmärrystäni järjestötyöstä, ja koska harjoittelujaksoni käsitteli nimenomaan sosiaalipalveluiden organisointia ja johtamista, tuli järjestötyötä tarkastelua juuri johtamisen näkökulmasta. Toiminnanjohtaja Larkela kuvailee itse omaa johtajuuttaan tiimin vetämiseksi, jossa hänen asemansa on oleellinen vastuunkantajana ja järkkymättömänä taustatukena. Hänen johtamistyylinsä muistuttaa lähinnä kumppanuusjohtajuutta, jossa olennaista on osallistuminen, läpinäkyvyys, tavoitteellisuus, monimuotoisuus ja vastuunkanto. Talentian nettisivuilla esitetään teesi johtajuudesta: ”Johtaminen sijaitsee ihmisten välisissä suhteissa. Johtaminen ei ole henkilön ominaisuus, vaan työyhteisön jäsenten vuorovaikutuksen tulos.”  Tässä hengessä SUPLI:ssa toimitaan: yhdessä, vuorovaikutuksessa ja jokaisen vahvuuksista hyötyen. Uusperheasia on Suomessa hyvissä käsissä!

– Anna

Anna Antikainen
Anna Antikainen

Anna Antikainen on kolmannen vuoden sosionomiopiskelija (Turun AMK).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.