Tunnelmia Lappeenrannan Uusperheneuvojakoulutuksen päätösjaksolta

Lappeenrannan Uusperheneuvojakoulutuksen päätösjakso on käynnissä. Koulutus alkoi Piiluvan leirikeskuksessa elokuussa 2014, ja nyt on aika päättää ryhmäprosessi.

Viimeisellä lähijaksolla opiskelijat ovat esittäneet omat kehittämishankkeensa luovasti pienryhmissä. Näiden kahden päivän aikana on kuultu musiikkia, nähty näytelmiä sekä käyty läpi monenlaisia toiminnallisia menetelmiä lukuisia keskustelutehtäviä unohtamatta.

Ryhmä on opiskellut yhdessä 10 kuukautta, joten tunnelma on myös erittäin haikea. Sekä meille suplilaisille että opiskelijoille.

Koulutus oli ensimmäinen Turun ulkopuolella toteutettu Uusperheneuvojakoulutus ja Suplille ainutlaatuinen tilaisuus solmia kontakteja Itä-Suomen toimijoihin. Olemme tavoittaneetkin ammattilaisia läpi koko Itä-Suomen, ja huomisessa päätösjuhlassa valmistuukin 21 uutta uusperheneuvojaa kattamaan aluetta.

Kiitos ryhmä, että olemme saaneet tehdä töitä kanssanne.

Lopuksi vielä muutama palaute ryhmän opiskelijoilta koulutukseen liittyen:

”Lähdin koulutukseen itseäni kehittämään ja sen myötä auttamaan sekä tukemaan erilaisia perheitä ja niiden jäseniä. Olen saanut koulutukselta kaiken sen mitä toivoin ja vielä enemmän. Kaikkea sisäistämääni en edes tällä hetkellä saa työstettyä ulos ajatuksistani. Koen kasvaneeni ihmisenä ja ammattilaisena. Matka, jonka käynyt opintojen alusta tähän päivään, on ollut mielenkiintoinen ja tunteita herättävä. Tunteiden syvällisesti läpikäyminen on ajoittain ollut hyvin rankkaa, mutta keventänyt lopulta omaakin taakkaani. Lähtisin tälle matkalle uudelleen ja voin avoimesti suositella tätä koulutusta kaikille kiinnostuneille.”

******

”Olen varsin tietoinen siitä, että koulutuksesta saa juuri niin paljon kuin siihen sijoittaa. Sehän koskee elämän ilmiöitä ja tekemistä ylipäätään aikalailla yleispätevästi. Siksi olin varsin tyytyväinen koulutuksen annin lähtiessä viemään mukanaan. Kokemuksellinen tunne siitä että on jälleen saamassa itselleen ja omalle ammatilliselle tietotaidolle ja osaamiselleen merkittävää uutta, motivoi sinällään eniten.

Uusperheneuvojakoulutus tarjosi itselleni uutta ja paljon myös vanhan kertausta. Uusia näkökulmia löytyi paljon. Koulutuksen suurinta antia olivat uusiin ihmisiin tutustuminen ja kohtaaminen, koulutukseen sisältyneet toiminnallisen työskentelyt jaksot ja ennen kaikkea ne kaikki henkilökohtaiset ja ammatilliset pohdinnat, joita koulutus sai minussa liikkeelle.”

******

”Oivalluksen kuitenkin on, että vaikka uusperheillä on omat erityispiirteensä, jotka tulee auttamistyössä ottaa huomioon, on uusperheiden dynamiikka ylisukupolvisuuden näkökulmasta täsmälleen samansuuntaisia kuin minkä tahansa autettavan perheen kohdalla.

Ajattelen, että juuri tämän vuoksi auttajan on syytä ymmärtää, että vaikka uusperhe on omanlaisensa dynamiikan vuoksi enemmän kuin osiensa summa tulevat ihmiset uusperheisiin omien ylisukupolvisten taakkojensa kanssa. Onkin tärkeää nähdä, tehdä tietoiseksi ja oppia ymmärtämään, jotteivat perheenjäsenet toistaisi sitä mitä eivät muista.

Uusperheneuvojakoulutus vahvisti ajatusta siitä, että isä- ja äitipuolten äänen kuuleminen on oleellisen tärkeää uusperheen koossa pysymisen ja kaikkien perheenjäsenten hyvinvoinnin kannalta.”

Kirsi

Tästä se alkaa – ajatuksia Uusperheneuvojakoulutuksen parissa työskentelystä

Olen aloittanut Suomen Uusperheiden Liitto ry:ssä työt 1.4.2014. Työnkuvaani kuului alusta asti Uusperheneuvojakoulutuksen koordinointi- ja järjestämisvastuu.

Pääsin tutustumaan koulutukseen läheltä osallistumalla siihen yhtenä ryhmäläisistä ja opiskelin vuosikurssin 2014 kanssa. En ollut läsnä työntekijänä, vaan tankkasin koulutuksen antamia oppeja ja kokemuksia opiskelijan roolissa. Tämä tunnekokemus on ollut erittäin tärkeä, kun nyt koulutuspäällikön roolissa suunnittelen ja kehitän koulutusta. Oman tunnekokemuksen kautta tiedän, mitä opiskelijat milloinkin käyvät läpi ja pystyn suhteuttamaan opetettavan aineksen ryhmäprosessin kulloiseenkin vaiheeseen.

Uusperheneuvojakoulutuksessa kulkevat käsi kädessä tietopuolinen opiskelu ja vahva kokemuksellinen oppiminen psykodraamatyöskentelyn kautta. Jos prosessia ei ole itse käynyt läpi, on koulutusta mielestäni haastava, ellei jopa mahdotonta järjestää.

Osana koulutuksen kehittämistä valmistuvat nyt myös nämä Uusperheneuvojakoulutuksen omat kotisivut, jotka toteutan itse asiassa koulutukseen kuuluvana kehittämishankkeena. Muu ryhmä on saanut todistuksensa jo marraskuussa 2014, minä toivottavasti toukokuussa 2015. Toinen iso osa koulutuksen kehittämistä ja tuotteistamista on Uusperheneuvojakoulutuksen rekisteröityminen. Rekisteröintihakemus on lähtenyt Patentti -ja rekisterihallitukselle marraskuussa 2014, ja tällä hetkellä odottelemmekin päätöstä R-merkin käytöstä koulutuksen markkinoinnin yhteydessä.

Kotisivut toimivat jatkossa Uusperheneuvojakoulutuksen markkinointi- ja tiedotussivustona, mutta myös jatkuvasti päivittyvänä tietolähteenä. Sivuille kootaan valmistuneiden Uusperheneuvojien kehittämishankkeita ja siten tuoretta, tutkittua tietoa uusperheistä.

Myös tämä blogi valjastetaan palvelemaan uusperheasiantuntijuutta. Blogiin tulee jatkossa sekä allekirjoittaneen että kouluttajien mietteitä uusperheasioista matkan varrelta, samoin artikkeleita opiskelijoilta.

Tervetuloa mukaan matkaan,

Kirsi Broström, koulutuspäällikkö, Uusperheneuvojakoulutus