Ammattilaisille ja vertaisohjaajille suunnattu koulutustapahtuma, Parisuhdepäivät

Valtava puheensorina. Innokkaalta vaikuttava joukko kulkee pitkin käytävää ja selaa erilaisia esitteitä, kirjoja ja muita julkaisuja.

Tuotteitaan esittelevät: Mannerheimin lastensuojeluliitto, Kirkkohallituksen perheasiat, ADHD liitto, Suomen Uusperheiden Liitto ry, Suomen kasvatus- ja perheneuvotaliitto, Lapsettomien yhdistys Simpukka ry., Ensi- ja turvakotien liitto, Kaksikulttuuristen parien ja perheiden Duo-projekti, Sateenkaariperheet ry, Setan Yhdenvertainen vanhuus -hanke, Väestöliitto ja Kataja-Parisuhdekeskus, koko valtakunnallinen parisuhdeverkosto.

Kuntatalolla, Helsingissä on paikalla n. 200 eri parisuhdealan toimijaa kunnista, seurakunnista, järjestöistä sekä yksityiseltä sektorilta. Osa tutustuu verkostoon ensimmäistä kertaa, mutta paikalla on myös jo kymmenettä kertaa osallistuvia konkareita.

On käynnissä ennaltaehkäisevän parisuhdetyön suurin koulutustapahtuma Parisuhdepäivät.

pasupäivät 2014Katsaus historiaan

Kataja-Parisuhdekeskuksessa pantiin 2000 luvun alussa merkille, että Suomessa on useita erilaisia järjestöjä, joiden toimitaan kuuluu myös parisuhteiden ja perheiden hyvinvointiin liittyvät asiat. Ajatus yhteistyöstä ja verkostoitumista vaikutti erinomaiselta tavalta jakaa osaamista ja oppia toinen toisiltaan.

Neuvottelut toimijoiden yhteisestä neuvottelupäivästä aloitettiin Väestöliiton ja Kirkkohallituksen perheasioiden kanssa vuoden 2004 aikana.

Parisuhdetyön ensimmäiset neuvottelupäivät järjestettiin 12.–13.5.2005 Kirkkohallituksen tiloissa. Teema: Toimiva parisuhde ja ammatillisen tuen verkostot.

Järjestävien tahojen lisäksi mukana oli edustajat Sosiaali- ja terveysministeriöstä, Kuntaliitosta, STAKESista, Kiteen kaupungista, Ylöjärven seurakunnasta, Lastensuojelun keskusliitosta, Suomen kasvatus- ja perheneuvoloiden liitosta, Seksuaaliterveyden osaamiskeskuksesta, Vantaan perheasiain neuvottelukeskuksesta, Mannerheimin lastensuojeluliitosta, Ensi- ja turvakotien liitosta, Pelastakaa lapset ry:stä, Sexposta, Suomen mielenterveysseurasta ja Jyväskylän yliopiston perhetutkimuskeskuksesta.

Tapahtuma oli erittäin onnistunut ja sen toteuttamista päätettiin jatkaa. Suunnittelutiimiin Katajan, Väestöliiton ja Kirkkohallituksen lisäksi tulivat Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Lastensuojelun keskusliitto sekä Ensi ja turvakotien liitto. Tapahtuman kohderyhmää laajennettiin myös Perhe-hankkeen kuntien työntekijöitä koskevaksi.

Palaute

Osallistujille on lähetetty jokaisen kymmenen toteutuneen tapahtuman jälkeen palautekysely. Palautetta on kerätty lähes kaikesta aina ilmoittautumisjärjestelyistä jokaiseen yksittäiseen luentoon saakka.

Palaute on ollut kokonaisuudessaan erinomaisen hyvää,  yli 4 (asteikolla 1-5) Vaikka tyytyväisyys tapahtumaan oli ilmeistä, näkyi monien vastauksissa, että verkostoituminen ja ryhmätyöt yleensäkin koettiin väsyttävänä. Tarve saada mahdollisimman paljon informaatiota parisuhteeseen liittyvistä kysymyksistä koettiin selvästikin niin suurena, että muuhun käytetty aika tuntui turhauttavalta.

Verkostoitumispäivistä koulutuspäiviin

Parisuhdepäivät yleisöä ja LauraVuosittaisen Parisuhdepäivät -koulutustapahtuman järjestäminen käynnistyy aina saman vuoden aikana, kun edellinen tapahtuma on juuri saatu päätökseen. Parisuhdeverkosto kokoontuu Kataja-Parisuhdekeskuksen kutsumana miettimään seuraavan vuoden teemaa ja luennoitsijoita. Seuraavan vuoden alussa alkaa jo luennoitsijoiden tavoittaminen.

Tutustumista, verkostoitumista ja pienryhmiä ei tarvitse enää suunnitella, sillä olemme siirtyneen saadun palautteen myötä järjestämään pelkästään koulutustapahtumaa, jossa on esimerkiksi kuluvana vuonna kymmenen eri luentoa! Monta erilaista kurkistusta parisuhdetyön laajaan kenttään.

Verkostoitumista onneksi tapahtuu joka kerta. Yhteiset ruokailut, parisuhdeverkoston esittelypöydät, käytäväkeskustelut ja lyhyet porinat luentojen jälkeen varmistavat sen, ettei päiviltä tarvitse poistua tältäkään osin tyhjin käsin. Jo pelkkä tieto siitä, että näin suuri joukko ihmisiä on kiinnostunut parisuhteiden vahvistamisesta ja ennaltaehkäisevästä työstä, auttaa monia jaksamaan työnsä arjessa.

Parisuhdepäivät 2015

Kuluvan vuoden innostavana teemana on Perhe on pahin? -vanhempien parisuhde ja kasvava lapsi.- Kaiken se kestää. Vai kestääkö?

Mitä kaikkea parisuhde kantaa perheen sisällä? Välillä on tukalaa olla yhdessä, kun ei tiedä, mikä syntyy mistäkin. Havainnot, kokemukset, tulkinnat, tunteet ja tahto kiertävät tutkimatonta kehäänsä, jossa on vaikea saada kiinni siitä, mistä on kyse.

Kuinka erottaa parisuhteen sisäisiä vaikeuksia suhteen ulkopuolisista asioista? Voiko oman lapsen tai lapsettomuuden synnyttämiä kysymyksiä edes ajatella ulkopuolisina asioina?

Vanhempien välinen parisuhde on perheen sisäisten suhteiden suurin yksittäinen vaikuttaja. Kuinka vaalia siitä, että parisuhde olisi oikeasti voiman lähde, – kenties jopa silta yli synkän virran kaiken keskellä? Miten tunnistaa, mistä tässä on kyse?

Perheissä on ADHD oireilua. Päihteet pyörivät arjessa. Kulttuurit törmäilevät. Lapsilla on monenlaisia kasvamiseen liittyviä kipuja. Vanhemmat voivat huonosti keskenään. Perheen roolit ovat epäselviä. Mikä avuksi?

Kuinka minä työntekijänä olen tämän kaiken keskellä?

Ajankohta: 24.-25.11.

Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki

Hinta: 130,- koko tapahtuma. 95,- yksi päivä

Ilmoittautuminen: http://bit.ly/1QltlxS

Kohderyhmä: Kuntien, seurakuntien ja järjestöjen työntekijät, sosiaali- ja terveysalan yrittäjät sekä vapaaehtoiset vertaisohjaajat.

Luennoitsijoina: Liisa Välilä, Kaisa Humaljoki, Pekka Aarninsalo, Helka Silventoinen, Raisa Cacciatore, Sirpa Salo, Sirpa Hopiavuori, Santtu Salonen, Antti Kaikkonen, Janna Rantala ja Anu Hagman

Lisätietoja: http://www.katajary.fi/koulutusta-ammattilaisille/parisuhdepaivat/parisuhdepaivat-2015

Miksi osallistua?

  • Parisuhteessa elämisen on todettu lisäävän hyvinvointia ja terveyttä.
  • Valmius ohjata ja neuvoa asiakkaita parisuhdeasioissa on osa kaikkien sote-ammattilaisten osaamista.
  • Ammattihenkilön tekemä parisuhteen hyvinvoinnin puheeksi ottaminen on tehokas tapa päästä pohtimaan parisuhdeasioita sosiaali- ja terveydenhuollon vastaanotoilla.

(THL, 1-2015)

Yksi Parisuhdepäivien tärkeimmistä tavoitteista on rohkaiseminen: Jokainen osaa- ajattelu, jossa pyritään karsimaan turhia parisuhdeasioiden puheeksi ottamisen liittyviä pelkoja. Mitä enemmän teemaa pohtii, sitä paremmin ymmärtää, etteivät parisuhteeseen liittyvät kysymykset ole sen kummempia kuin muutkaan ihmisen eloon liittyvät asiat. Emme voi milloinkaan ymmärtää kaikkea, mutta voimme aina tarjota ihmiselle kokemuksen siitä, että hän on tullut kuulluksi.

Monissa järjestöissä, kunnissa ja seurakunnissa joku yksittäinen työntekijä on kiinnostunut parisuhteen hoitamiseen liittyvistä kysymyksistä ja pitää parisuhdetyötä tärkeänä osana omaa työalaansa. Ja jää näkynsä kanssa yksin. Parisuhdepäivät kertoo 200 osallistujansa myötä, että meitä on monta.

Tietoa tarvitaan aina. Ajankohtaisia kysymyksiä käsittelevät luennot antavat paljon eväitä työn arkeen. Parasta tässä kaikessa on se, että parisuhdetyössä saa syödä kuormasta. Kaikki se oppi, minkä koulutuksissa saa, muuttuu lihaksi oman kodin ja lähisuhteiden arjessa. Tiukka treeni kotona kohottaa työkuntoakin.

Tervetuloa mukaan.

Sari Liljeström, Kataja-Parisuhdekeskuksen kouluttaja, joka vastaa Parisuhdepäivien sisällöstä yhdessä tiimin ja parisuhdeverkoston kanssa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.