Tästä se alkaa – ajatuksia Uusperheneuvojakoulutuksen parissa työskentelystä

Olen aloittanut Suomen Uusperheiden Liitto ry:ssä työt 1.4.2014. Työnkuvaani kuului alusta asti Uusperheneuvojakoulutuksen koordinointi- ja järjestämisvastuu.

Pääsin tutustumaan koulutukseen läheltä osallistumalla siihen yhtenä ryhmäläisistä ja opiskelin vuosikurssin 2014 kanssa. En ollut läsnä työntekijänä, vaan tankkasin koulutuksen antamia oppeja ja kokemuksia opiskelijan roolissa. Tämä tunnekokemus on ollut erittäin tärkeä, kun nyt koulutuspäällikön roolissa suunnittelen ja kehitän koulutusta. Oman tunnekokemuksen kautta tiedän, mitä opiskelijat milloinkin käyvät läpi ja pystyn suhteuttamaan opetettavan aineksen ryhmäprosessin kulloiseenkin vaiheeseen.

Uusperheneuvojakoulutuksessa kulkevat käsi kädessä tietopuolinen opiskelu ja vahva kokemuksellinen oppiminen psykodraamatyöskentelyn kautta. Jos prosessia ei ole itse käynyt läpi, on koulutusta mielestäni haastava, ellei jopa mahdotonta järjestää.

Osana koulutuksen kehittämistä valmistuvat nyt myös nämä Uusperheneuvojakoulutuksen omat kotisivut, jotka toteutan itse asiassa koulutukseen kuuluvana kehittämishankkeena. Muu ryhmä on saanut todistuksensa jo marraskuussa 2014, minä toivottavasti toukokuussa 2015. Toinen iso osa koulutuksen kehittämistä ja tuotteistamista on Uusperheneuvojakoulutuksen rekisteröityminen. Rekisteröintihakemus on lähtenyt Patentti -ja rekisterihallitukselle marraskuussa 2014, ja tällä hetkellä odottelemmekin päätöstä R-merkin käytöstä koulutuksen markkinoinnin yhteydessä.

Kotisivut toimivat jatkossa Uusperheneuvojakoulutuksen markkinointi- ja tiedotussivustona, mutta myös jatkuvasti päivittyvänä tietolähteenä. Sivuille kootaan valmistuneiden Uusperheneuvojien kehittämishankkeita ja siten tuoretta, tutkittua tietoa uusperheistä.

Myös tämä blogi valjastetaan palvelemaan uusperheasiantuntijuutta. Blogiin tulee jatkossa sekä allekirjoittaneen että kouluttajien mietteitä uusperheasioista matkan varrelta, samoin artikkeleita opiskelijoilta.

Tervetuloa mukaan matkaan,

Kirsi Broström, koulutuspäällikkö, Uusperheneuvojakoulutus