Uusperheneuvojakoulutus ™

Suomen Uusperheiden Liitto ry on vuodesta 1996 lähtien kehittänyt ja tuottanut palveluja uusperheille ja uusperheitä työssään kohtaaville ammattilaisille. Ammattilaisille suunnattuja Uusperheneuvojakoulutuksia™ on järjestetty jo vuodesta 2002.  Uusperheneuvojia on koulutettu vuoden 2017 loppuun mennessä kaiken kaikkiaan n. 200 ammattilaista ympäri Suomen.

Uusperheneuvojakoulutuksen™ tarkoituksena on lisätä työntekijöiden valmiuksia ja välineitä kohdata työssään uusperheitä sekä auttaa hahmottamaan ja ymmärtämään erilaisia perhemalleja. Tavoitteena on opettaa uusia vuorovaikutustaitoja eri perheenjäsenten mm. sosiaalisten vanhempien kohtaamiseen. Menetelmäkoulutuksena Uusperheneuvojakoulutus™ antaa välineitä toimia sovittelijana erilaisissa perheneuvotteluissa. Koulutuksessa käytetään psykodraaman ja sosiodraaman oppimisprosesseja ohjaavia menetelmiä.

Vuoden mittainen koulutus (30 opintopistettä) on suunnattu kaikille uusperheitä työssään kohtaaville sosiaali-, terveys– ja kasvatusalan ammattilaisille.

Koulutuksen järjestää Suomen Uusperheiden Liitto ry yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. Koulutus järjestetään Turussa. Uusperheneuvojakoulutuksen pääkouluttajina toimivat psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti, työnohjaaja Kirsi Heikinheimo ja KM psykodraamaohjaaja Eeva Riutamaa.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.

Vuoden 2018 koulutus ja haku

 

 

supli_rgb_tekstillaOpintokeskus Sivis nettiin